Miło nam poinformować, że nasz a firma realizuje projekt współfinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1. Działalność B+R przędsiębiorstw

Piotr Pietruszczak Tytuł projektu ”Utworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym”

Celem realizacji projektu jest stworzenie działu B+R wraz z laboratorium badawczym w celu opracowania optymalnej metody augumentacji kości materiałem zębopochodnym”

Wartość projektu: 523.500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 423.511,50 zł